THÔNG TIN LIÊN HỆ

EK88 xuất hiện tại thị trường Việt Nam đón nhận được tình cảm sự quan tâm của không ít game thủ. Mọi vấn đề thắc mắc liên hệ theo thông tin sau:

twitter.com/nhacaiek88

www.pinterest.com/nhacaiek88

https://www.youtube.com/channel/UChUq6wGSpGelPeicFX-g4Sg/about

https://www.flickr.com/people/ek88/

https://500px.com/p/nhacaiek88